Óvodánkban a tevékenységközpontú ismeretszerzést támogatjuk. Célunk, hogy a gyermekek tapasztalati úton, saját, belülről fakadó kíváncsiságukra épülve fedezzék fel a környező, körülöttünk lévő világot. Feladatunk az ehhez szükséges inspiráló, bátorító, kereteket adó környezet biztosítása


Rajz, kézimunka

A reggelek választható kézműves foglalkozással kezdődnek, ahova a gyerekek a délelőtt folyamán folyamatosan bekapcsolódhatnak.
Biztosítunk változatos eszközöket, technikákat, hogy szépérzékük, kreativitásuk, alkotáskedvük nőjön, változzon, formálódjon. A nap folyamán bármikor kedvük szerint alkothatnak, spontán születnek gyönyörű művek.


Zene

Fejlesztőpedagógusunk remek zenei tudással, kreativitással rendelkezik. Heti egyszer néptánccal ismerkednek a gyerekek, heti egyszer pedig Zene-ovi keretein belül énekelnek, táncolnak, zenélnek együtt.
Az óvodában lévő gyermekek nagy skálán ismerkednek a hangszerekkel, ezeknek a foglalkozásoknak a részeként citerával, gitárral, zongorával, furulyával és csellóval is találkoznak. Csodálatos módja a népi értékeink, népdalaink, hagyományaink megőrzésének és tovább-örökítésének.


Angol

A gyerekek minden nap találkoznak az angol nyelvvel. Énekelünk, mondókázunk, játszunk angolul, naponta angol mesét hallgatnak. A mindennapi életünkhöz – pl. öltözködéshez, étkezéshez, tisztálkodáshoz – kapcsolódó szavakat, kifejezéseket is használjuk.

Heti egy alkalommal rendszerező foglalkozás segíti nyelvtudásuk elmélyítését.


Úszás

Hetente két napon járunk úszásra a kerületi tanuszodába. Egy-egy teljes órát töltenek a gyermekek a vízben úszásoktató vezetésével és felügyeletével. A vízzel, uszodai légkörrel ismerkedő kisóvodások az első hónapoktól fokozatosan szoknak hozzá a vízhez, egyre jobban kialakul a vízbiztonyság érzetük, Az óvodáskor végére eddig még minden óvodásunk megtanult mély vízben is önállóan, helyes technikával úszni.